Reading.....
Home > Đảm bảo chất lượng

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội khai giảng lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ quản lý cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Ngày 12/5/2022, tại Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (GDNN), Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Khai giảng Lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ quản lý cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhằm bồi dưỡng nghiệp

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

ĐƠN VỊ HỢP TÁC

Top