Reading.....
Home > Sứ mạng – Tầm nhìn – Giá trị cốt lõi

  1. Sứ mạng

Trường có sứ mạng tiếp nối truyền thống của Thủ đô ngàn năm văn hiến; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu và chuyển giao khoa học ứng dụng, kỹ thuật – công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô Hà Nội và cả nước.

  1. Tầm nhìn đến năm 2036

Trường thuộc nhóm các trường Cao đẳng dẫn đầu hệ thống giáo dục nghề nghiệp quốc gia bằng việc theo đuổi một số hoạt động đặc thù với chất lượng vượt trội trong đào tạo nhân lực và chuyển giao kỹ thuật – công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển của các lĩnh vực, ngành nghề thuộc hệ thống kinh tế – xã hội của Thủ đô Hà Nội và các địa phương khác trong cả nước.

  1. Giá trị cốt lõi

Lối sống đẹp

Học vấn rộng

Chuyên môn sâu

Kỹ năng cao

Thành đạt sớm

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

ĐƠN VỊ HỢP TÁC

Top