Chiến lược phát triển

1. SỨ MẠNG

Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội (FTC) có sứ mạng tiếp nối truyền thống của Thủ đô ngàn năm văn hiến; với nhiệm vụ tổ chức đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ, ứng dụng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô Hà Nội và cả nước.

2. TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

Trường thuộc nhóm các trường Cao đẳng dẫn đầu trong Hệ thống giáo dục nghề nghiệp quốc gia bằng việc theo đuổi một số hoạt động đặc thù với chất lượng vượt trội trong đào tạo nhân lực và chuyển giao công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển của các lĩnh vực, ngành nghề, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

3. GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Lối sống đẹp - Học vấn rộng - Chuyên môn sâu - Kỹ năng cao - Thành đạt sớm

4. TRIẾT LÝ GIÁO DỤC

"TIÊN PHONG - SÁNG TẠO - HỘI NHẬP"

Triết lý giáo dục là những quan điểm, tư tưởng chủ đạo, cốt lỗi phản ánh một cách khái quát dưới dạng mệnh đề cô đúc, ngắn gọn về mục đích của giáo dục làm định hướng phát triển cho nhà trường. Với Triết lý "Tiên phong - Sáng tạo - Hội nhập". Trường FTC  đào tạo ra những cử nhân, kỹ sư thực hành vừa có kiến thức chuyên môn vững vàng, sẵn sàng thích nghi với sự phát triển không ngừng của xã hội, hội nhập vào môi trường làm việc đa văn hoá, đa ngôn ngữ, du lịch dịch vụ, khoa học kỹ thuật và công nghệ.

- Tiên phong: Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã nói" Ngoại ngữ là chìa khoá để đi vào mọi khoa học". Đứng trước xu thế hội nhập quốc tế, trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội đã không ngừng đổi mới, đồng thời phát huy truyền thống đào tạo nhóm ngành ngôn ngữ. Các chương trình đào tạo của FTC thường xuyên được cập nhật đi đến hoàn thiện, cải tiến, đa dạng hoá và nâng lên một tầm cao mới. Trường không những đào tạo cử nhân nhóm ngành Ngôn ngữ và còn đào tạo các ngành Quản trị du lịch, Quản trị khách sạn, Nhà hàng, Chăm sóc sắc đẹp (Thẩm mỹ), Quản trị kinh doanh, Maketing thương mại, Logistics và một số lĩnh vực Công nghệ như Công nghệ kỹ thuật ô tô, Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử,... để tạo ra những nguồn nhân lực vừa thông thạo ngoại ngữ vừa giỏi chuyên môn. Cùng với sự phát triển của Nhà trường được thể hiện qua ba từ tiếng Anh là Creating Opportunities Togetther - Cùng nhau kiến tạo cơ hội.

- Sáng tạo: Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội xây dựng môi trường học tập và nghiên cứu thân thiện, đảm bảo cho cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên được tự do sáng tạo, phát triển tư duy; Tôn trọng các ý kiến phản biện khách quan, có cơ sở khoa học; Giữ vững và phát huy vai trò đi đầu trong đổi mới và sáng tạo. Động lực chính cho phát triển bền vững là đổi mới sáng tạo dựa trên tiếp thu tinh hoa tri thức của nhân loại, kế thừa những thành quả đã đạt được và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp.

- Hội nhập: Trong môi trường hội nhập quốc tế hiện nay, đòi hỏi người lao động phải đáp ứng tốt các yêu cầu khác nhau trong mọi hoàn cảnh công tác. FTC luôn hướng đến việc đào tạo ra những thế hệ sinh viên có khả năng thích ứng trong mọi môi trường làm việc, không ngừng nâng cao nhận thức về văn hóa, liên văn hóa, ngôn ngữ và ngoại ngữ để hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế tri thức toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng hiện nay.

5. MỤC TIÊU

Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội không ngừng khẳng định thương hiệu, nâng cao uy tín và năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; nâng tầm tự chủ và trách nhiệm xã hội; tăng cường quản lý chất lượng, quản trị trường học thông minh đáp ứng yêu cầu của chuyển đổi số và hội nhập quốc tế; phát triển văn hóa phục vụ, văn hóa tự hoàn thiện; gắn kết chặt chẽ với đơn vị sử dụng lao động và cộng đồng xã hội của Thủ đô Hà Nội và cả nước. Nhà trường phấn đấu trở thành đơn vị uy tín trong lĩnh vực đào tạo chất lượng cao, đạt chuẩn quốc tế và có những bản sắc riêng biệt:

- Hiện đại, tiên tiến: Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, trang thiết bị thí nghiệm thực hành đầy đủ, hiện đại; chương trình đào tạo tiên tiến; đội ngũ cán bộ, giáo viên trình độ cao; phương pháp dạy học tích cực; hoạt động khoa học công nghệ phong phú.

- Thân thiện, sôi nổi: Nhiều phong trào học tập, thi đua; nhiều hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt tập thể gắn kết quan hệ giữa nhà trường - sinh viên - gia đình - xã hội.

- Đào tạo định hướng thực tiễn nghề nghiệp: Chương trình đào tạo luôn cập nhật đề giải quyết những vấn đề thực tiễn và gắn liền với nhu cầu xã hội.

- Việc làm cạnh tranh, cơ hội học tập rộng mở: Liên kết với các doanh nghiệp trong và ngoài nước để giới thiệu việc làm cho sinh viên; với nhiệm vụ của Trung tâm Tư vấn học đường và Hợp tác doanh nghiệp trực thuộc Trường FTC là đầu mối hỗ trợ khởi nghiệp cho sinh viên ngay trong quá trình học tập tại trường. Liên kết với các cơ sở giáo dục đại học mở các lớp liên thông nhằm tạo cơ hội cho sinh viên học tiếp lên trình độ cao hơn.

6. CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

Chức năng:

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp với trình độ được đào tạo.

- Nghiên cứu khoa học và triển khai áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

- Hợp tác đào tạo với các đơn vị, tổ chức trong nước và ngoài nước, các hoạt động khác theo quy định hiện hành.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên đủ về số lượng và chất lượng, có năng lực sáng tạo; thực hành, đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng sống, năng lực ngoại ngữ và công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu nhân lực có trình độ.

Nhiệm vụ:

- Xác định tầm nhìn, xây dựng chiến lược, kế hoạch tổng thể phát triển Trường qua từng giai đoạn, kế hoạch hoạt động hàng năm.

-Xây dựng và triển khai các chương trình bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế.

- Tổ chức đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng, trung cấp và đào tạo bồi dưỡng thường xuyên (ngắn hạn) các ngành thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và các ngành nghề khác theo nhu cầu xã hội khi được các cơ quan có thẩm quyền cho phép.

- Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ; ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ; tham gia giải quyết những vấn đề về kinh tế-xã hội của địa phương và đất nước; thực hiện dịch vụ khoa học, sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật.

- Liên kết với các tổ chức kinh tế, giáo dục, văn hóa, thể dục, thể thao, y tế, nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, gắn đào tạo với sử dụng, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội.

Các bài viết khác

(024) 6292 8282
(024) 6292 8282 089 983 3579