Các đơn vị trực thuộc

Phòng Giáo dục thường xuyên

Địa chỉ: Phòng 205 - Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội

Số điện thoại: 024 6292 8282

Email: gdtx@nncn.edu.vn

Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Công Minh

Phó Trưởng phòng: Ông Ngô Duy Toàn; Ông Nguyễn VănThịnh

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

I. Chức năng

II. Nhiệm vụ

Dữ liệu đang cập nhật...

Các bài viết khác

(024) 6292 8282
(024) 6292 8282 089 983 3579