Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội

Địa chỉ: Phòng 412 (Tầng 4), Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội

Số điện thoại: 

Email: ncxh@nncn.edu.vn

Giám đốc: ThS. Bùi Thị Dung

Phó Giám đốc: Ông Trần Văn Hòa; Ông Bùi Duy Chiến

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

I. Chức năng 

- Là đơn vị chuyên môn, có chức năng triển khai các hoạt động xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình đào tạo ngắn hạn và bồi dưỡng kiến thức, liên kết đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội phù hợp với các lĩnh vực đào tạo của Nhà trường.

II. Nhiệm vụ

- Nghiên cứu, khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của cán bộ quản lý, giáo viên và người học của các địa phương trong cả nước, trên cơ sở đó đề xuất Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giao chỉ tiêu, cấp phép các chương trình đào tạo ngắn hạn và bồi dưỡng theo hướng đáp ứng ngày càng cao nhu cầu được đào tạo, bồi dưỡng, nâng chuẩn của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và người học.

- Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Nhà trường, các tổ chức quốc tế để phát triển, xây dựng, tổ chức các chương trình đào tạo ngắn hạn và bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu xã hội.

- Tuyển sinh, thu kinh phí, lập kế hoạch, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, cấp chứng chỉ bồi dưỡng chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin và chuẩn năng lực ngoại ngữ.

- Tổ chức xây dựng, phát triển các chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu xã hội, đồng thời tuyển sinh, thu kinh phí, lập kế hoạch, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá và cấp chứng chỉ cho các khóa đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ trong các lĩnh vực, nghành nghề đào tạo củ Trường.

- Tìm kiếm, triển khai các chương trình hợp tác, liên kết với các tổ chức, cơ sở giáo dục trong và ngoài Nhà trường, các tổ chức quốc tế để phát triển và mở rộng các loại hình đào tạo, bồi dưỡng cấp chứng chỉ cho các địa phương trên cả nước về chuẩn vị trí việc làm, chuyên môn nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ,…theo quy định.

- Phối hợp với các khoa đào tạo, trung tâm nghiên cứu trong chuyển giao khoa học, công nghệ thông qua các chương trình bồi dưỡng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

Các bài viết khác

(024) 6292 8282
(024) 6292 8282 089 983 3579