Kế hoạch Tổ chức Chương trình
Kế hoạch Tổ chức
Công văn số 3868 về việc hưởng ứng Ngày kỹ năng lao động Việt Nam năm 2023
Thông báo số 1 về việc tổ chức Hội thảo Quốc gia
Công văn số 2465/CABTL-AN ngày 02.8.2023 về việc thông báo, phổ biến phương thức thủ đoạn sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiêm đoạt tài sản
Thông báo cho sinh viên trở lại học tập trung sau thời gian nghỉ phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Thông báo Đăng ký nhập học trực tuyến (Online) các lớp Cao đẳng chính quy 2021
Công văn số 557/SLĐTBXH-DN ngày 08/02/2022 về việc cho học sinh, sinh viên, học viên các cơ sở GDNN đi học trực tiếp trở lại
(024) 6292 8282
(024) 6292 8282 0899.833.579