Chương trình đào tạo Ngôn ngữ tiếng Hàn Quốc
Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật chế biến món ăn - Trình độ Trung cấp
Chương trình đào tạo ngành Quản trị mạng máy tính - Trình độ Trung cấp
Chương trình đào tạo Cao đẳng tiếng Trung Quốc
Chương trình đào tạo ngành Nghiệp vụ nhà hàng - Trình độ Trung cấp
Chương trình đào tạo Ngành Phiên dịch Tiếng Anh thương mại - Trình độ Trung cấp
Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô - Trình độ trung cấp
(024) 6292 8282
(024) 6292 8282 089 983 3579