Khoa Công nghệ

Địa chỉ: Cơ sở đào tạo - Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội (Lô CN8, Cụm CN Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội)

Số điện thoại: 0983 127 215

Email: khoacn@nncn.edu.vn

Trưởng khoa: ThS. Tạ Kim Đường

Phó Trưởng khoa: ThS. Nguyễn Công Cát

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

I. Chức năng 

-  Là đơn vị chuyên môn trực thuộc Trường có chức năng nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng các chuyên ngành kỹ thuật và công nghệ theo hướng nghề nghiệp ứng dụng và các chuyên ngành khác theo phân công của Hiệu trưởng.

- Phân công và quản lý giảng dạy các môn học mà các giảng viên của Khoa đảm nhận cho các hệ đào tạo khác của Trường; liên kết, hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học với các trường đại học, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong và ngoài nước về lĩnh vực được phân công.

II. Nhiệm vụ

Khoa thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Trường cao đẳng và Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội.

Các bài viết khác

(024) 6292 8282
(024) 6292 8282 089 983 3579