Hệ Trung học phổ thông

Hoạt động trải nghiệm Khối THPT FTC
Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội tổ chức Hội nghị tuyển sinh, đào tạo chương trình GDTX cấp THPT kết hợp học Trung cấp năm học 2024 - 2025
Lễ Khai giảng Hệ Trung học phổ thông năm học 2023 - 2024
Tuyển sinh THPT - Cao đẳng năm học 2023 - 2024
(024) 6292 8282
(024) 6292 8282 0899.833.579