Các đơn vị trực thuộc

Phòng Tuyển sinh và Truyền thông

Địa chỉ: Phòng 207 - Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội

Số điện thoại: 024 6292 8282 - 0983 564 562

Email: tuyensinh@nncn.edu.vn

Trưởng phòng: Ông Đỗ Văn Phiến

Phó Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Thu Hằng; Bà Nguyễn Thị Hường

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

I.  Chức năng

Là đơn vị chức năng, tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến với Hiệu trưởng trong quản lý thông tin và hoạt động truyền thông của Trường, xây dựng và quảng bá hình ảnh, thương hiệu của Trường với xã hội; tìm kiếm, kết nối nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân, đơn vị ngoài Nhà trường.

II. Nhiệm vụ

a) Quản trị, biên tập, cập nhật thông tin trên trang thông tin điện tử của Trường.

b) Cung cấp và kiểm soát các thông tin, nội dung, hình ảnh về toàn bộ các hoạt động trong Trường, hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế của Nhà trường… cho các phương tiện thông tin đại chúng và các tổ chức, cá nhân khác theo quy định.

c)  Quản trị hệ thống mạng internet, các trang mạng xã hội của Trường;

d) Đề xuất, thực hiện các nhiệm vụ cụ thể nhằm nâng cao uy tín, quảng bá hình ảnh Nhà trường với xã hội.

đ) Xây dựng kế hoạch, tổng hợp, biên tập và phát hành tập san nội bộ hoặc tạp chí, tạp chí điện tử; thực hiện việc biên soạn, biên tập và tổ chức sản xuất các sản phẩm truyền thông khác để cung cấp và giới thiệu về hình ảnh, thương hiệu, vị thế của Nhà trường cho các phương tiện thông tin đại chúng và các đối tác trong nước, quốc tế.

e) Đầu mối liên hệ và tổ chức triển khai, thực hiện các hoạt động xử lý khủng hoảng truyền thông nhằm hạn chế những thiệt hại về uy tín, thương hiệu và vị thế của Nhà trường.

f) Thực hiện việc hỗ trợ và phối hợp với các đơn vị chuyên môn trong Nhà trường xây dựng và triển khai kế hoạch truyền thông quảng bá tuyển sinh, tổ chức sự kiện quảng bá uy tín, thương hiệu, hình ảnh hoạt động giáo dục, đào tạo của Nhà trường, đơn vị phục vụ hoạt động tuyển sinh.

g) Quản lý, lưu trữ, bảo quản các tư liệu: tranh, ảnh, tài liệu, băng và đĩa ghi hình, huân, huy chương, vật kỷ niệm, lưu niệm…tại phòng truyền thống; xây dựng trang thông tin giới thiệu tư liệu lưu trữ truyền thống với viên chức, người học và khách thăm quan; thực hiện các báo cáo về các hoạt động truyền thông, quan hệ công chúng của Nhà trường.

h) Chịu trách nhiệm về nội dung và hình thức các băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, biển hiệu… trước khi được phép treo trong khuôn viên Trường.

i) Làm đầu mối chuẩn bị chương trình các cuộc họp báo và tiếp xúc với báo chí, tổ chức đưa tin, ảnh, các bài viết giới thiệu về Trường trên các phương tiện thông tin đại chúng theo yêu cầu của Ban Giám hiệu.

k) Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc kết nối với các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước nhằm mở rộng cơ hội hợp tác của Nhà trường, thu hút nguồn tài trợ của các doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân cho các chương trình, hoạt động của Nhà trường.

l) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

Các bài viết khác

(024) 6292 8282
(024) 6292 8282 089 983 3579