Ký túc xá Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội
(024) 6292 8282
(024) 6292 8282 0899.833.579