Các đơn vị trực thuộc

Phòng Đảm bảo Chất lượng giáo dục

Địa chỉ: Cơ sở đào tạo - Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội (Lô CN8, Cụm CN Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội)

Số điện thoại: 024 6292 8282

Email: dbclgd@nncn.edu.vn

Trưởng phòng: PGS. TS Phạm Văn Hoan

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

I. Chức năng

Tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các công việc về đảm bảo chất lượng giáo dục theo quy định.

Tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát thường xuyên các hoạt động của tất cả các đơn vị trực thuộc trường nhằm đảm bảo việc thi hành đúng pháp luật và đúng qui định của Trường.

II. Nhiệm vụ

1. Công tác đảm bảo chất lượng giáo dục:

a) Xây dựng, trình Hiệu trưởng ban hành hoặc chuẩn bị các hồ sơ để Hiệu trưởng trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản thuộc lĩnh vực đảm bảo chất lượng giáo dục của trường.

b) Tham mưu cho Hiệu trưởng các giải pháp để đảm bảo chất lượng giáo dục bên trong nhà trường. Chủ trì xây dựng và triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng của nhà trường.

c) Chủ trì thực hiện công tác tự đánh giá cơ sở đào tạo và chương trình đào tạo của Trường; là đầu mối tổ chức các hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo chuẩn quốc gia, khu vục. Đề xuất kế hoạch cải tiến chất lượng sau tự đánh giá, đánh giá ngoài; hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện các điều kiện đảm bảo chất lượng ở các đơn vị trong Trường.

d) Xây dựng tiêu chí và phương pháp đánh giá chất lượng các hoạt động của các đơn vị và cá nhân cán bộ giảng viên trong toàn trường; tổ chức lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động của giảng viên, khảo sát sinh viên năm cuối và nhà tuyển dụng về chất lượng đào tạo của Nhà trường. Tổ chức lấy ý kiến về công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hiện nhiệm vụ của các tập thể và cá nhân đăng ký danh hiệu thi đua. Tổ chức đánh giá nội bộ với các đơn vị theo tiêu chí và phương pháp đã được xác lập.

e) Chủ trì tổ chức các lớp tập huấn về công tác đảm bảo chất chất lượng giáo dục theo các chương trình công tác hàng năm.

d) Phối hợp với các đơn vị trong việc xây dựng phiếu hỏi, sử dụng kết quả khảo sát lấy ý kiến phản hồi về tình hình việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp, khảo sát mức độ hài lòng của các bên liên quan về chất lượng các hoạt động các lĩnh vực trong toàn trường.

2. Về công tác thanh tra:

a) Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch theo quy định của pháp luật và quy định của Trường.

b) Thanh tra việc thực hiện pháp luật, Quy định của Trường, nhiệm vụ được giao đối với đơn vị và cá nhân thuộc quyền quản lý của Hiệu trưởng.

c) Là đầu mối tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của viên chức, sinh viên của trường về các vấn đề liên quan đến hoạt động của nhà trường. Trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức triển khai thanh tra theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng.

d) Chủ trì, phối hợp thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

e) Giúp Hiệu trưởng giám sát, kiểm tra, đôn đốc công tác xử lý sau thanh tra, sau giải quyết khiếu nại, tố cáo thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật

g) Báo cáo, tổng hợp công tác thanh tra, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu  nại tố cáo và công tác phòng chống tham nhũng theo yêu cầu của hiệu trưởng, của cơ quan quản lý cấp trên.

3. Quản lí cấp phát văn bằng chứng chỉ cho người học

Xác minh thông tin, quản lý, tổ chức cấp phát và thu hồi văn bằng, chứng chỉ tất cả các hệ đào tạo của Trường theo quy định.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Các bài viết khác

(024) 6292 8282
(024) 6292 8282 089 983 3579