GIới thiệu về cơ cấu tổ chức

Danh sách Cán bộ; Nhân viên; Giảng viên cơ hữu, thỉnh giảng FTC

DANH SÁCH CÁN BỘ, NHÂN VIÊN, GIẢNG VIÊN CƠ HỮU - THỈNH GIẢNG FTC

(Dữ liệu tính đến tháng 4/2024)

TT Họ và tên Chức vụ Đảng, chính quyền, đoàn thể Trình độ đào tạo Email
  Bùi Kiến Thiết Chủ tịch HĐQT Thạc sĩ Kinh tế  
Cử nhân Luật
I BAN GIÁM HIỆU 
1 Bùi Văn Quân Hiệu trưởng Đại học Giáo dục chính trị;
Tâm lý Giáo dục học
buianhquan1961@gmail.com
Thạc sĩ Giáo dục học
PGS.TS Giáo dục học
2 Nguyễn Cao Đằng Bí thư chi bộ;
Phó Hiệu trưởng
Đại học  Tự động hoá caodang@gmail.com
Thạc sĩ Giáo dục nghề
3 Nguyễn Duy Hân Phó Hiệu trưởng Đại học  Kế toán nguyenduyhan.ftc@gmail.com
Thạc sĩ Kinh tế
II PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH
1 Nguyễn Tiến  Mạnh Trưởng phòng Thạc sĩ Quản lý Giáo dục manhnt.33@gmail.com
Đại học Quản lý GD;
GD mầm non
Trung cấp Lý luận chính trị
2 Bùi Thị Thanh  Thuỷ Phó Trưởng phòng Đại học  Kinh tế Nông nghiệp và Phát triển nông thôn namthuy7779@gmail.com
Trung cấp Lý luận chính trị
3 Nguyễn Minh Ngọc Chuyên viên Đại học  Thương mại điện tử ngoc.nguyenvp01@gmail.com
4 Bùi Trường An Chuyên viên Đại học  Tài chính - Ngân hàng buitruongan2408@gmail.com
III PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO
1 Đinh Thị Thuý Quỳnh Trưởng phòng Đại học SP Tin quynhvn2005@gmail.com
Thạc sĩ Thạc sĩ Công nghệ thông tin
2 Trương Tiến Mạnh Phó Trưởng phòng Đại học  Quản lý GD tienmanh.kbs@gmail.com
Thạc sĩ Thạc sĩ Quản lý GD
3 Bùi Văn Tiến Phó Trưởng phòng Đại học  Quản trị kinh doanh tienbui2112@gmail.com
4 Trần Đức Mạnh Chuyên viên Đại học  Giáo dục thể chất  
5 Nguyễn Đình  Giới Chuyên viên Đại học  Công nghệ thông tin dinhgioi007@gmail.com
Thạc sĩ Công nghệ thông tin
6 Phạm Tuân Chuyên viên Đại học  Điện tử viễn thông phamminh8112@gmail.com
7 Trần Thị Thu Chuyên viên Đại học Giáo dục mầm non tranthuha.ftc@gmail.com
8 Đặng Trần Khánh Linh Chuyên viên Đại học  Tài chính ngân hàng linhkhanh227@gmail.com
9 Nguyễn Anh Quân Chuyên viên Đại học  Tài chính ngân hàng anhquannn11@gmail.com
10 Trương Thị Ngọc Anh Chuyên viên Cao đẳng Chăm sóc sắc đẹp truongngocanh.la@gmail.com
11 Nguyễn Hồng Hạnh Chuyên viên Cao đẳng Chăm sóc sắc đẹp honghanh2102lp@gmail.com
12 Đinh Thị Thanh Dung Chuyên viên Cao đẳng  Chăm sóc sắc đẹp thanhdungvvvi@gmail.com
IV PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN
1 Đinh Đức Minh Trưởng phòng Đại học Quản lý Giáo dục hoangminh254@gmail.com
Cao đẳng Sư phạm Công nghệ thông tin
2 Lê Ngọc Mão Bí thư Đoàn trường;
Phó Trưởng phòng
Đại học Sư phạm Kỹ thuật lengocmaocdsp@gmail.com
Thạc sĩ Lý luận và Phương pháp dạy học Kỹ thuật Công nghiệp
3 Hoàng Thạch Thảo Chuyên viên Đại học Luật thachthaoo.2705@gmail.com
V PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
1 Đặng Thị Ngân Trưởng phòng Đại học  Kế toán kimngan.ata@gmail.com
Trung cấp Chăm sóc sắc đẹp
2 Vũ Thị Ngọc Trinh Phó Trưởng phòng Đại học Sư phạm Tiếng Trung; Kế toán khtc@nncn.edu.vn
3 Nguyễn Thị Thanh Tâm Phó Trưởng phòng Thạc sĩ Kế toán tài chính thanhtam.nt222@gmail.com
Đại học  Tài chính - Ngân hàng
Trung cấp Chăm sóc sắc đẹp
4 Tạ Thị Quỳnh Chuyên viên Đại học  Kinh tế  
Trung cấp Chăm sóc sắc đẹp
5 Trương Diệp  Anh Chuyên viên Đại học  Kế toán truongdiepanh0812@gmail.com
VI PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC PHÁT TRIỂN
1 Nguyễn Đình  Lâm Trưởng phòng Đại học  Luật ftc.phongqhqt@gmail.com
2 Nguyễn Đại Nam Phó Trưởng phòng Đại học  Kinh tế - Quốc tế doanh nghiệp;  Ngôn ngữ Anh dainam76@gmail.com
Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
VII PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
1 Phạm Văn Hoan Trưởng phòng PGS.TS PGS.TS Hoá học hữu cơ pvhoannd@gmail.com 
Thạc sĩ Hoá Phân tích
Đại học  Hoá học
VIII PHÒNG GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
1 Nguyễn Công Minh Trưởng phòng Đại học  Hoá học minhnc@hanoiedu.vn
2 Ngô Duy Toàn Phó Trưởng phòng Đại học  Luật n.toankh@gmail.com
Cao đẳng Quản trị kinh doanh
3 Nguyễn Văn Thịnh Phó Trưởng Phòng Thạc sĩ Quản lý Giáo dục thinhtcthhn@gmail.com
Đại học  Luật kinh tế;  Hành chính học
4 Trần Thị Liên Chuyên viên Đại học Ngữ Văn nhanlien20179@gmail.com
IX PHÒNG TUYỂN SINH VÀ TRUYỀN THÔNG
1 Đỗ Văn Phiến Trưởng phòng Đại học Kỹ sư nông học tuyensinh@nn.edu.vn
2 Nguyễn Thị Hường Phó Trưởng phòng Đại học  Kế toán huongtuyensinh0507@gmail.com
3 Nguyễn Thu Hằng Phó Trưởng phòng Đại học  Kế toán tài chính hangnt.hd1979@gmail.com
4 Đào Duy Tùng Chuyên viên Đại học  Công nghệ thông tin tungdd1210@gmail.com
Thạc sĩ Công nghệ thông tin
5 Dương Khánh Linh Chuyên viên Đại học  Chính trị học linhtuyensinh.cdnn@gmail.com
Thạc sĩ Chính trị học
7 Hoàng Thị  Chuyên viên Đại học Sư phạm Pháp mariehahoang86@gmail.com
8 Hà Thị Hồng Chuyên viên Cao đẳng Quản trị kinh doanh hahong.hic@gmail.com
9 Nguyễn Thị Hương Chuyên viên Đại học Công nghệ Môi trường thanhhuonghpc@gmail.com
10 Trần Thị Nga Chuyên viên Đại học Lịch sử ĐCSVN tranthinga19022022@gmail.com
Thạc sĩ Lịch sử ĐCSVN
11 Phạm Thị Mai Chuyên viên Đại học Chính trị học maiphamtb.hpc@gmail.com
12 Nguyễn Thanh Tùng Chuyên viên Đại học Thiết kế đồ hoạ tungthanhnguyen93hn2@gmail.com
Cao đẳng Sư phạm Mỹ thuật
X PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ
1 Bạch Anh Nam Chủ tịch Công đoàn; Trưởng phòng Cao đẳng Giáo dục tiểu học bachanhnam77@gmail.com
Đại học  Giáo dục tiểu học
Thạc sĩ Quản lý Giáo dục
2 Nguyễn Huy Du Bảo vệ      
3 Kiều Thị Tâm Lao công      
4 Nguyễn Thị Mậu Lao công      
XI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THEO NHU CẦU XÃ HỘI
1 Bùi Thị Dung Giám đốc Thạc sĩ Luật buidung241287@gmail.com
Đại học  Luật
Trung cấp Chăm sóc sắc đẹp
2 Trần Văn Hoà Phó Giám đốc Đại học  Tiếng Anh hoatran002@gmail.com
3 Bùi Duy Chiến Phó Giám đốc Đại học Kỹ sư Tự động hoá - XNCN quanghuyvp88@gmail.com
4 Nguyễn Thị Thu Trang   Trung cấp Điều dưỡng đa khoa nguyentrangtrang213@gmail.com
Cao đẳng Điều dưỡng
XII TRUNG TÂM THƯ VIỆN - HỌC LIỆU
1 Vương Thị Bích Hằng Giám đốc Cử nhân Kế toán thaodanganhvx@gmail.com
2 Trương Tiến Mạnh Thủ thư
(kiêm nhiệm)
Đại học  Quản lý GD tienmanh.kbs@gmail.com
Thạc sĩ  Quản lý GD
XIII KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG
1 Nguyễn Văn Tuấn Trưởng Khoa Đại học Sư phạm Toán nvtuancd@gmail.com
TS Sư phạm Toán Lý
2 Lê Kim Toản Phó Trưởng Khoa Đại học GDQP-GDTC lekimtoansp2@gmail.com
3 Nguyễn Thu Thảo Chuyên viên Đại học  Luật nguyenthuthao01072001@gmail.com
4 Cao Phan Long Giảng viên thỉnh giảng Thạc sĩ Luật học  
5 Dương Văn Khoa Giảng viên thỉnh giảng Tiến sĩ Lịch sử Việt Nam  
6 Hoàng Thị Thu Hòa Giảng viên thỉnh giảng Cử nhân Sư phạm Tiếng Anh  
7 Hoàng Thị Thùy Linh Giảng viên thỉnh giảng Cử nhân Tiếng Anh  
8 Lê Thị Giảng viên thỉnh giảng Thạc sĩ Luật kinh tế  
9 Lê Thị Hồng Khuyên Giảng viên thỉnh giảng Tiến sĩ Kinh tế chính trị  
10 Lê Thị Minh Thảo Giảng viên thỉnh giảng Tiến sĩ Triết học  
11 Lê Thị Ngọc Mai Giảng viên thỉnh giảng Tiến sĩ Giáo dục học  
12 Lê Thị Thu Huyền Giảng viên thỉnh giảng Thạc sĩ Luật học  
13 Lý Đức Thanh Giảng viên thỉnh giảng Cử nhân SP thể dục thể thao  
14 Lại Hồng Giảng viên thỉnh giảng Thạc sĩ Sư phạm Tiếng Anh  
15 Mai Thị Tuyết Giảng viên thỉnh giảng Tiến sĩ Lịch sử Việt Nam  
16 Nghiêm Thị Thu Giảng viên thỉnh giảng Thạc sĩ Tiếng Anh  
17 Nguyễn Gia Thiện Giảng viên thỉnh giảng Thạc sĩ Kinh tế chính trị  
18 Nguyễn Hữu Hiệp Giảng viên thỉnh giảng Thạc sĩ Giáo dục thể chất  
19 Nguyễn Lệ Thu Giảng viên thỉnh giảng Tiến sĩ Chủ nghĩa xã hội khoa học  
20 Nguyễn Ngân Trâm Giảng viên thỉnh giảng Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh  
21 Nguyễn Năng An Giảng viên thỉnh giảng Tiến sĩ Khoa học máy tính  
22 Nguyễn Thu Giảng viên thỉnh giảng Thạc sĩ Khoa học xã hội và nhân văn  
23 Nguyễn Thái Minh Giảng viên thỉnh giảng Thạc sĩ Công nghệ điện tử - Viễn thông  
24 Nguyễn Thị Hoàng Yến Giảng viên thỉnh giảng Thạc sĩ Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông  
25 Nguyễn Thị Hạnh Giảng viên thỉnh giảng Tiến sĩ Triết học  
26 Nguyễn Thị Tuyết Mai Giảng viên thỉnh giảng Thạc sĩ Kinh tế chính trị  
27 Nguyễn Thị Vân Anh Giảng viên thỉnh giảng Thạc sĩ Lý luận và phương pháp giảng dạy Tiếng Anh  
28 Nguyễn Thị Xuân Giảng viên thỉnh giảng Thạc sĩ Kinh tế chính trị  
29 Nguyễn Văn Khoa Giảng viên thỉnh giảng Cử nhân Tiếng Anh KH_KT và Công nghệ  
30 Nguyễn Xuân Trường Giảng viên thỉnh giảng Tiến sĩ Hệ thống thông tin  
31 Nguyễn Xuân Tùng Giảng viên thỉnh giảng Cử nhân Ngôn ngữ Anh  
32 Nguyễn Đình Tuấn Giảng viên thỉnh giảng Thạc sĩ Hồ Chí Minh học  
33 Ngô Thái Giảng viên thỉnh giảng Tiến sĩ Kinh tế chính trị  
34 Ngô Thị Nhàn Giảng viên thỉnh giảng Thạc sĩ Giáo dục học  
35 Phan Thanh Thủy Giảng viên thỉnh giảng Thạc sĩ Tiếng Anh  
36 Phạm Hồng Dương Giảng viên thỉnh giảng Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh  
37 Phạm Hồng Phượng Giảng viên thỉnh giảng Thạc sĩ Tiếng Anh  
38 Phạm Thị Hòa Giảng viên thỉnh giảng Thạc sĩ Quản lý hành chính công  
39 Phạm Thị Thanh Thúy Giảng viên thỉnh giảng Thạc sĩ Phương pháp nghiên cứu và giảng dạy Tiếng Anh  
40 Phạm Thị Đam Giảng viên thỉnh giảng Thạc sĩ Triết học  
41 Trần Thị Thu Nga Giảng viên thỉnh giảng Thạc sĩ Tiếng Anh  
42 Trần Thị Thu Phương Giảng viên thỉnh giảng Thạc sĩ Tiếng Anh  
43 Vũ Sĩ Đoàn Giảng viên thỉnh giảng Tiến sĩ Tôn giáo học  
44 Vũ Thị Thu Giảng viên thỉnh giảng Thạc sĩ Luật dân sự và tố tụng dân sự  
45 Đoàn Thị Trang Giảng viên thỉnh giảng Cử nhân Tiếng Anh  
46 Đào Thị Lan Giảng viên thỉnh giảng Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh  
47 Đặng Quang Hưng Giảng viên thỉnh giảng Thạc sĩ Giáo dục học  
48 Đặng Quỳnh Liên Giảng viên thỉnh giảng Thạc sĩ Lý luận và phương pháp giảng dạy Tiếng Anh  
49 Đỗ Thị Lan Anh Giảng viên thỉnh giảng Tiến sĩ Khoa học máy tính  
50 Đỗ Thị Thanh Loan Giảng viên thỉnh giảng Tiến sĩ Kinh tế chính trị  
51 Đỗ Thị Thanh Vân Giảng viên thỉnh giảng Thạc sĩ Kế toán - Kiểm toán  
XIV KHOA NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC
1 Đinh Công Tuấn Trưởng Khoa PGS.TS  Trung Văn;  Lịch sử hoangtuan5258@yahoo.com.vn
2 Phạm Thị Trang Giảng viên Thạc sĩ Tiếng Trung Quốc phamtrang131187@gmail.com
Đại học Sư phạm Tiếng Trung
3 Đỗ Thị Kim Cương Giảng viên Tiến sĩ Ngữ văn kimcuong@hnue.edu.vn
Thạc sĩ Ngôn ngữ Trung Quốc
Đại học Sư phạm Tiếng Trung; Sư phạm Tiếng Anh
4 Hoa Xuân Tùng Giảng viên Đại học Sư phạm Tiếng Trung hoaxuantung0707@gmail.com
5 Nguyễn Thị Huyền Dịu Giảng viên Đại học  Tiếng Trung huyendiu2013@gmail.com
6 Nguyễn Thị Hải Yến Giáo vụ Đại học  Quản lý đất đai hkimoanh626@gmail.com
7 Nguyễn Thị Thanh Hằng Giảng viên Đại học  Tiếng Trung thanhhang.ftc@gmail.com
8 Nguyễn Thị Thuỳ Giảng viên Đại học  Tiếng Trung nguyenthuytiengtrung@gmail.com
9 Trần Khánh Ly Giảng viên Đại học  Tiếng Trung;  ngành Du lịch tkl.kaylee@gmail.com 
10 Phạm Thị Hường Giảng viên Đại học  Tiếng Trung tiengtrung247.edu@gmail.com
11 Vương Thị Vân Giảng viên Đại học  Văn học Ngôn ngữ Tiếng Hán xiaoyun8598@gmail.com
12 Phạm Thị Thu  Trang Giảng viên Đại học Tiếng Trung Quốc namphuong3868@gmail.com
13 Nguyễn Thị Kim Liên Giảng viên Đại học Sư phạm Tiếng Trung jinlian2610@gmail.com
14 Lê Thị Hoàng Anh Giảng viên thỉnh giảng Thạc sĩ Tiếng Trung Quốc  
15 Lê Xuân Trang Giảng viên thỉnh giảng Thạc sĩ Ngôn ngữ Trung Quốc  
16 Nguyễn Thị Hồng Ngọc Giảng viên thỉnh giảng Cử nhân Ngôn ngữ Trung Quốc  
17 Nguyễn Thị Nguyệt Giảng viên thỉnh giảng Thạc sĩ Tiếng Trung Quốc  
18 Nguyễn Thị Yên Giảng viên thỉnh giảng Thạc sĩ Ngôn ngữ Trung Quốc  
19 Phan Thị Hinh Giảng viên thỉnh giảng Thạc sĩ Tiếng Trung Quốc  
20 Phùng Thị Hiên Giảng viên thỉnh giảng Cử nhân Ngôn ngữ Trung Quốc  
21 Phạm Thị Thu Trang Giảng viên thỉnh giảng Cử nhân Tiếng Trung Quốc  
22 Phạm Thị Trang Giảng viên thỉnh giảng Thạc sĩ Tiếng Trung Quốc  
23 Thân Trọng Nghĩa Giảng viên thỉnh giảng Cử nhân Sư phạm tiếng Trung Quốc  
24 Trần Thị Kim Dung Giảng viên thỉnh giảng Thạc sĩ Ngôn ngữ Trung Quốc  
25 Trần Thị Yến Giảng viên thỉnh giảng Thạc sĩ Giáo dục Hán Ngữ Quốc tế  
26 Tẩy Thúy Hằng Giảng viên thỉnh giảng Cử nhân Hán Ngữ và văn hóa  
27 Vân Hồng Quang Giảng viên thỉnh giảng Cử nhân Tiếng Trung thương mại quốc tế  
28 Vũ Thùy Linh Giảng viên thỉnh giảng Thạc sĩ Giáo dục Hán Ngữ Quốc tế  
29 Đinh Thị Ngân Giảng viên thỉnh giảng Thạc sĩ Giáo dục Hán Ngữ Quốc tế  
30 Đỗ Ngọc Nữ Giảng viên thỉnh giảng Cử nhân Sư phạm Tiếng Trung   
XV KHOA NGÔN NGỮ NHẬT BẢN - HÀN QUỐC
1 Nguyễn Thị Thu Hằng Giảng viên Đại học  Tiếng Hàn Quốc thuhangecc1978@gmail.com
2 Nguyễn Thị Trang Linh Giảng viên Đại học Sư phạm Tiếng Nhật caprisanyan@gmail.com
3 Đỗ Thị Lệ Giáo vụ Trung cấp Y sỹ đa khoa Manhle12101993@gmail.com
4 Nguyễn Thị Kim Ngọc Giảng viên Đại học  Tiếng Hàn Quốc landtourseoul@gmail.com
5 Nguyễn Thảo Ngọc Giảng viên Đại học  Tiếng Hàn Quốc thaongoc3011@gmail.com
6 Hoàng Đỗ Vân Giảng viên Đại học  Tiếng Hàn Quốc hoangvan20589@gmail.com
Thạc sĩ Quản trị du lịch lữ hành
7 Lê Thị Thu Giảng viên Đại học  Tiếng Hàn Quốc lethu091982@gmail.com
8 Vũ Thị Trường Giảng viên Đại học  Tiếng Nhật Bản;  Kinh tế truongvu77@gmail.com
9 Cao Thu  Thảo Giảng viên Đại Học Ngôn ngữ Nhật Bản thaothucao3152@gmail.com
10 Hà Công Thái Giảng viên
(kiêm nhiệm Giáo vụ)
Đại Học Sư phạm Ngữ Văn hacongthai88@gmail.com
Thạc Sĩ Văn học nước ngoài
11 Bùi Huy Minh Hoàng Giảng viên thỉnh giảng Cử nhân Ngôn ngữ Hàn Quốc  
12 Bùi Thị Khuyên Giảng viên thỉnh giảng Cử nhân Ngôn ngữ Nhật Bản  
13 Dương Thị Ngọc Giảng viên thỉnh giảng Cử nhân Sư phạm Tiếng Nhật  
14 Lê Anh Thư Giảng viên thỉnh giảng Thạc sĩ Ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc  
15 Lê Phương Thúy Giảng viên thỉnh giảng Cử nhân Tiếng Hàn Quốc  
16 Nguyễn Thanh Huyền Giảng viên thỉnh giảng Cử nhân Đông Phương học  
17 Nguyễn Thúy Ngân Giảng viên thỉnh giảng Cử nhân Ngôn ngữ Hàn Quốc  
18 Nguyễn Thị Ngọc Diệp Giảng viên thỉnh giảng Cử nhân Ngôn ngữ Nhật Bản  
19 Nguyễn Thị Thu Hiền Giảng viên thỉnh giảng Thạc sĩ Ngôn ngữ Hàn Quốc  
20 Nguyễn Thị Thu Hoài Giảng viên thỉnh giảng Cử nhân Ngôn ngữ Nhật Bản  
21 Nguyễn Văn Mạnh Giảng viên thỉnh giảng Cử nhân Ngôn ngữ Nhật Bản  
22 Trần Thị Ngọc Giảng viên thỉnh giảng Thạc sĩ Ngôn ngữ Hàn Quốc  
23 Trần Thị Thanh Huyền Giảng viên thỉnh giảng Thạc sĩ Đông Phương học  
24 Đỗ Thị Mỹ Duyên Giảng viên thỉnh giảng Cử nhân Đông Phương học  
XVI KHOA NGÔN NGỮ ANH
1 Võ Đại Quang Trưởng Khoa PGS.TS  Lý luận Ngôn ngữ Anh vodaiquang8@gmail.com
Thạc sĩ Giảng dạy Tiếng Anh
Đại học  Giảng dạy Tiếng Anh
2 Nguyễn Thuỳ Dương Giảng viên Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tduong82@gmail.com
Đại học  Tiếng Anh Thương mại
3 Đào Thị Toan Giảng viên
(kiêm nhiệm Giáo vụ)
Đại học  Tiếng Anh  daothitoan19576@gmail.com
4 Phương Thị Hồng Hà  Giảng viên Thạc sĩ Lý luận Ngôn Ngữ và Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh phhha79@gmail.com
Đại học Sư phạm Tiếng Anh
Cao đẳng Công nghệ thông tin
5 Hoàng Thị Mai Hoa Giảng viên thỉnh giảng Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh  
6 Lê Thị Kim Cúc Giảng viên thỉnh giảng Tiến sĩ Ngôn ngữ học  
7 Nguyễn Hải Yến Giảng viên thỉnh giảng Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh  
8 Nguyễn Thị Chiên Giảng viên thỉnh giảng Thạc sĩ Ngữ Văn  
9 Nguyễn Thị Hồng Vân Giảng viên thỉnh giảng Thạc sĩ Du lịch  
10 Nguyễn Thị Kim Dung Giảng viên thỉnh giảng Thạc sĩ Tiếng Anh  
11 Nguyễn Thị Thanh Hòa Giảng viên thỉnh giảng Tiến sĩ Văn hóa học  
12 Nguyễn Việt Dũng Giảng viên thỉnh giảng Thạc sĩ Tiếng Anh  
13 Nguyễn Việt Vĩnh Giảng viên thỉnh giảng Thạc sĩ Phương pháp dạy Tiếng Anh  
14 Trần Bá Đạt Giảng viên thỉnh giảng Thạc sĩ Quản lý giáo dục  
15 Đỗ Thị Huyền Trang Giảng viên thỉnh giảng Thạc sĩ Ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam  
XVII KHOA CÔNG NGHỆ
1 Tạ Kim Đường Trưởng Khoa Thạc sĩ  Kỹ thuật Lý luận và phương pháp dạy học (CNTT) duongit1985@gmail.com
2 Nguyễn Công Cát Phó Trưởng Khoa Đại học Sư phạm Cơ khí congcat.nguyen@gmail.com.vn
3 Trần Xuân Thọ Giảng viên Đại học   Công nghệ thông tin thocdsptw.teddy@gmail.com
4 Nguyễn Văn Hùng Giảng viên Tiến sĩ Khoa học Toán - Lý nvhungdn21@gmail.com
5 Vũ Dương Công Giảng viên Thạc sĩ Quản lý Giáo dục vuduongcong@gmail.com
Đại học  Trường ĐH Mỹ Thuật
6 Ngô Quốc Thắng Giảng viên Đại học Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật Ô tô quocthangbv@gmail.com
7 Nguyễn Đức Thành Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ thông tin thanhvanlam179195@gmail.com
Đại học   Công nghệ thông tin
8 Hoàng Đức Anh Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ thông tin hoangducanh1987@gmail.com
Đại học   Công nghệ thông tin
9 Đậu Hồng Khanh Giảng viên Đại học Công nghệ thông tin  
10 Lê Duy Long Giảng viên thỉnh giảng Thạc sĩ Kỹ thuật cơ khí động lực  
11 Nghiêm Hồng Phúc Giảng viên thỉnh giảng Thạc sĩ Kỹ thuật  
12 Nguyễn Quốc Phong Giảng viên thỉnh giảng Thạc sĩ Tự động hóa  
13 Nguyễn Quốc Tuấn Giảng viên thỉnh giảng Thạc sĩ Khoa học máy tính  
14 Nguyễn Thị Quỳnh Trang Giảng viên thỉnh giảng Cử nhân Thiết kế đồ họa  
15 Nguyễn Thị Thanh Giảng viên thỉnh giảng Thạc sĩ Khoa học máy tính  
16 Ngô Thúy Ngân Giảng viên thỉnh giảng Thạc sĩ Công nghệ thông tin  
17 Phan Minh Hải Giảng viên thỉnh giảng Thạc sĩ Công nghệ phần mềm  
18 Vũ Bá Minh Giảng viên thỉnh giảng Cử nhân Cơ khí động lực  
XVIII KHOA DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI
1 Lê Thanh Tiến Trưởng Khoa Đại học  Văn hoá - Du lịch thanhtien1508@gmail.com
Thạc sĩ Văn hoá học
2 Trần Quốc Thành Phó Trưởng Khoa GS.TS  Tâm lý học thanhtq@hnue.edu.vn
Thạc sĩ Sư phạm Tâm lý
Đại học Sư phạm Địa lý
3 Lê Hồng Linh Phó Trưởng Khoa Đại học  Tài chính ngân hàng, Tiếng Anh lehonglinhgdvt@gmail.com
Thạc sĩ Kinh tế
4 Vũ Thị Hằng Nga Giảng viên Đại học  Việt Nam học hangnga11121998@gmail.com
5 Bùi Nhật Quang Giảng viên Đại học  Logistic buiquang992611@gmail.com
6 Nguyễn Thị Liên Giảng viên Cao đẳng Chăm sóc sắc đẹp lienhungtien02@gmail.com
7 Lê Thị Kim Huệ Giảng viên Cao đẳng Chăm sóc sắc đẹp lehue1922@gmail.com
8 Vũ Thanh Trọng Giảng viên Đại học  Việt Nam học trongguide1503@gmail.com
9 Tạ Thị Ngà Giảng viên Đại học  Việt Nam học  
10 Nguyễn Tiến Hùng Giảng viên Đại học  Việt Nam học hungnt.hafatour@gmail.com
11 Bùi Thị Hoa Giảng viên Đại học  Việt Nam học bt.hoa1210@gmail.com
12 Phùng Thuý Quỳnh Giảng viên Đại học  Việt Nam học thuyquynh.241217@gmail.com
13 Phạm Thuý Đạt Giảng viên Đại học  Tiếng Anh phamthuydat05051980@gmail.com
Cao đẳng Kỹ thuật Chế biến món ăn
14 Nguyễn Thị Minh Thư Giảng viên Thạc sĩ Việt Nam học minhthu88tq@gmail.com
Đại học Việt Nam học
15 Đinh Thị Thu Giảng viên Cao đẳng Quản trị kinh doanh thudtt83@gmail.com
16 Bùi Hồng Thanh Giảng viên thỉnh giảng Thạc sĩ Y khoa  
17 Bùi Thị Thu Giảng viên thỉnh giảng Tiến sĩ Quản trị  kinh doanh  
18 Bùi Đường Trường Giảng viên thỉnh giảng Cao đẳng QTKD - Quản trị chế biến món ăn  
19 Cao Thị Hiền Giảng viên thỉnh giảng Thạc sĩ Điều dưỡng  
20 Chu Khánh Tường Giảng viên thỉnh giảng Thạc sĩ Thương mại  
21 Dương Thị Hồng Hạnh Giảng viên thỉnh giảng Cử nhân Thiết kế mỹ thuật  
22 Hoàng Đông Dương Giảng viên thỉnh giảng Thạc sĩ Hệ thống thông tin  
23 Hà Thị Thu Thủy Giảng viên thỉnh giảng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh  
24 Lê Ngọc Dương Giảng viên thỉnh giảng Tiến sĩ Hóa học  
25 Lê Quang Thắng Giảng viên thỉnh giảng Tiến sĩ Kinh tế quốc tế  
26 Lê Thị Bích Hạnh Giảng viên thỉnh giảng Thạc sĩ Kinh tế  
27 Lê Thị Bích Lan Giảng viên thỉnh giảng Thạc sĩ Kinh tế  
28 Lê Thị Hoài Giảng viên thỉnh giảng Tiến sĩ Kinh doanh thương mại  
29 Lê Thị Hà Trang Giảng viên thỉnh giảng Cử nhân Điều dưỡng  
30 Lương Ngọc Hiếu Giảng viên thỉnh giảng Tiến sĩ Kinh tế phát triển  
31 Nguyễn Bình Minh Giảng viên thỉnh giảng Thạc sĩ Thương mại  
32 Nguyễn Hoàng Anh Giảng viên thỉnh giảng Thạc sĩ Y học cổ truyền  
33 Nguyễn Hữu Tuyến Giảng viên thỉnh giảng Cao đẳng Kỹ thuật chế biến món ăn  
34 Nguyễn Minh Phương Giảng viên thỉnh giảng Thạc sĩ Kinh tế  
35 Nguyễn Minh Thảo Giảng viên thỉnh giảng Cao đẳng Chăm sóc sắc đẹp  
36 Nguyễn Thái Giảng viên thỉnh giảng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh  
37 Nguyễn Thị Cẩm Hưng Giảng viên thỉnh giảng Cử nhân Mỹ thuật  
38 Nguyễn Thị Hay Giảng viên thỉnh giảng Thạc sĩ Thương mại  
39 Nguyễn Thị Mộng Dung Giảng viên thỉnh giảng Cao đẳng Kỹ thuật chế biến món ăn  
40 Nguyễn Văn Thắng Giảng viên thỉnh giảng Tiến sĩ Dân tộc học  
41 Ngô Thị Kiều Trang Giảng viên thỉnh giảng Tiến sĩ Kế toán  
42 Phùng Thị Hạnh Giảng viên thỉnh giảng Thạc sĩ Du lịch  
43 Phạm Hoàng Điệp Giảng viên thỉnh giảng Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng  
44 Phạm Huyền Trang Giảng viên thỉnh giảng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh quốc tế  
45 Trương Thu Hiền Giảng viên thỉnh giảng Thạc sĩ Du lịch học