Thông báo Tuyển dụng giáo viên Trung học phổ thông
Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2024
Quy chế hoạt động nghiên cứu khoa học của học sinh, sinh viên
Công văn số 303 v/v Tuyên truyền, phổ biến 08 video, infographic trên thiết bị điện tử theo mô hình
Công văn số 3868 về việc hưởng ứng Ngày kỹ năng lao động Việt Nam năm 2023
Công văn số 2465/CABTL-AN ngày 02.8.2023 về việc thông báo, phổ biến phương thức thủ đoạn sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiêm đoạt tài sản
Thông báo cho sinh viên trở lại học tập trung sau thời gian nghỉ phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Kế hoạch Tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2021-2022 & Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam
Kế hoạch Tổ chức Lễ khai giảng năm học 2022-2023
Công văn số 557/SLĐTBXH-DN ngày 08/02/2022 về việc cho học sinh, sinh viên, học viên các cơ sở GDNN đi học trực tiếp trở lại
(024) 6292 8282
(024) 6292 8282 089 983 3579