Vai trò của môn Giáo dục chính trị đối với học sinh, sinh viên

1. Lời mở đầu:

       Giáo dục là nền tảng cho sự phát triển của mỗi cá nhân và xã hội. Trong hệ thống giáo dục Việt Nam, môn Giáo dục Chính trị (GDCT) đóng vai trò vô cùng quan trọng, góp phần định hướng, bồi dưỡng đạo đức, lý tưởng và trí tuệ cho thế hệ trẻ. Bài viết này sẽ tập trung phân tích vai trò của GDCT trong việc hình thành nhân cách, bồi dưỡng đạo đức, lý tưởng cho học sinh, sinh viên, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh.

2. Một số vai trò của môn Giáo dục chính trị đối với học sinh, sinh viên

2.1. Vai trò định hướng, bồi dưỡng đạo đức, lý tưởng:

        Giáo dục lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc: GDCT giúp học sinh, sinh viên hiểu rõ về lịch sử hào hùng của dân tộc, về con đường cách mạng gian khổ mà Đảng và nhân dân ta đã trải qua, từ đó bồi dưỡng lòng yêu nước, tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng và đất nước.

       Giáo dục đạo đức cách mạng: GDCT giúp học sinh, sinh viên rèn luyện những phẩm chất đạo đức cao đẹp như: lòng nhân ái, sự trung thực, tinh thần trách nhiệm, ý thức cộng đồng, tinh thần đoàn kết, ý chí nghị lực... góp phần hình thành nhân cách tốt đẹp cho thế hệ trẻ.

     Giáo dục lý tưởng xã hội chủ nghĩa: GDCT giúp học sinh, sinh viên hiểu rõ về mục tiêu, lý tưởng của chủ nghĩa xã hội, từ đó xác định đúng đắn phương hướng phấn đấu, rèn luyện bản thân để trở thành những công dân có ích cho xã hội.

2.2. Vai trò nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của bản thân:

       Nâng cao nhận thức về quyền và nghĩa vụ của công dân: GDCT giúp học sinh, sinh viên hiểu rõ về quyền và nghĩa vụ của công dân Việt Nam, từ đó ý thức được trách nhiệm của bản thân đối với gia đình, xã hội và đất nước.

      Nâng cao nhận thức về pháp luật: GDCT giúp học sinh, sinh viên hiểu rõ về các quy định của pháp luật, từ đó rèn luyện ý thức chấp hành pháp luật, sống có trách nhiệm với cộng đồng.

     Nâng cao nhận thức về các vấn đề xã hội: GDCT giúp học sinh, sinh viên cập nhật thông tin về các vấn đề xã hội nóng hổi, từ đó có ý thức tham gia giải quyết các vấn đề chung của cộng đồng.

2.3. Vai trò rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng giải quyết vấn đề:

        Rèn luyện kỹ năng tư duy phản biện: GDCT giúp học sinh, sinh viên học cách phân tích, đánh giá các vấn đề một cách khách quan, khoa học, từ đó đưa ra những quyết định sáng suốt.

Sinh viên FTC trong giờ phản biện môn học (Ảnh sưu tầm)

       Rèn luyện kỹ năng giao tiếp: GDCT giúp học sinh, sinh viên học cách giao tiếp hiệu quả, biết cách lắng nghe, thấu hiểu và chia sẻ với người khác.

      Rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề: GDCT giúp học sinh, sinh viên học cách xác định vấn đề, tìm kiếm giải pháp và đưa ra quyết định để giải quyết vấn đề một cách hiệu quả.

2.4. Vai trò chuẩn bị cho học sinh, sinh viên hành trang vững vàng để trở thành những công dân có ích cho xã hội:

- GDCT giúp học sinh, sinh viên có được kiến thức và kỹ năng cần thiết để tham gia vào các hoạt động xã hội.

- GDCT giúp học sinh, sinh viên có được ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng và đất nước.

- GDCT giúp học sinh, sinh viên có được bản lĩnh để đối mặt với những khó khăn, thử thách trong cuộc sống.

3. Kết luận:

        GDCT đóng vai trò vô cùng quan trọng trong hệ thống giáo dục Việt Nam. GDCT góp phần định hướng, bồi dưỡng đạo đức, lý tưởng, trí tuệ cho thế hệ trẻ, giúp học sinh, sinh viên trở thành những công dân có ích cho xã hội. Do đó, cần quan tâm hơn nữa đến việc giảng dạy và học tập môn GDCT trong nhà trường, đồng thời có những biện pháp giáo dục phù hợp để giúp học sinh, sinh viên tiếp thu kiến thức một cách hiệu quả nhất.

Khoa Giáo dục đại cương 

Các bài viết khác

(024) 6292 8282
(024) 6292 8282 089 983 3579