Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội
Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Trường CĐNN&CN HN
(024) 6292 8282
(024) 6292 8282 089 983 3579