Trung tâm Tư vấn học đường và Hợp tác doanh nghiệp

Địa chỉ: Tầng 3, Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội

Số điện thoại: 

Email: tvhd-htdn@nncn.edu.vn

Giám đốc: GS. TS Trần Quốc Thành

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

I. Chức năng 

- Là đơn vị chuyên môn, có chức năng triển khai các hoạt động xây dựng và tổ chức thực hiện các vấn đề tâm lý cho học sinh, sinh viên đặc biệt đối với những đối tượng có vấn đề về hành vi, cảm xúc và những học sinh, sinh viên khó khăn trong việc học tập hoặc định hướng nghề nghiệp tương lai của Nhà trường.

- Tham mưu để Ban giám hiệu quyết định; và sau đó chịu trách nhiệm chính trong tổ chức thực hiện các hoạt động hợp tác và phát triển các loại hình hợp tác giữa Nhà trường với doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân; nhằm tiến hành hỗ trợ; tư vấn, đặt hàng, tài trợ…để nâng cao chất lượng học tập, nghiên cứu, và hiệu quả công tác của học sinh, sinh viên.

II. Nhiệm vụ

- Hỗ trợ tâm lý cho học sinh, sinh viên (Tư vấn tâm lý lứa tuổi, giới tính, gia đình, sức khỏe sinh sản vị thành niên phù hợp với lứa tuổi; Tư vấn, giáo dục kỹ năng, biện pháp ứng xử văn hóa; phòng chống bạo lực, xâm hại và xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; Tư vấn, giáo dục tăng cường khả năng ứng phó, giải quyết vấn đề phát sinh trong mối quan hệ gia đình, thầy cô, bạn bè và các mối quan hệ xã hội khác; Tham vấn tâm lý đối với học sinh, sinh viên gặp khó khăn cần hỗ trợ, can thiệp, giải quyết kịp thời.

- Hỗ trợ tâm lý cho giáo viên, giảng viên và cán bộ nhà trường (Tư vấn, tham vấn cho giáo viên, giảng viên, cán bộ nhà trường có khó khăn cần hỗ trợ, giải quyết những vấn đề tâm lý nảy sinh trong các mối quan hệ với học trò, đồng nghiệp,…;

- Tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo về tâm lý học lứa tuổi, phương pháp giảng dạy,…; Tổ chức các hoạt động kết nối sinh viên, làm việc nhóm; Khảo sát các vấn đề liên quan đến người học, tham mưu nhà trường các chính sách hỗ trợ, phát triển học sinh, sinh viên.)

- Tổ chức thực hiện công tác tư vấn việc học, việc làm cho người học; giới thiệu việc làm, cung ứng lao động cho các đơn vị có nhu cầu;
-  Phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp; theo dõi, đánh giá thông tin phản hồi của các tổ chức, cá nhân sử dụng lao động về khả năng đáp ứng yêu cầu công việc của người học sau tốt nghiệp; Tiếp nhận thông tin, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp.

- Phối hợp với các bộ phận chức năng, các Phòng/ Khoa trong Trường xây dựng và mở rộng mối quan hệ với các doanh nghiệp, cựu sinh viên; tổ chức các hoạt động liên kết đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học theo yêu cầu của các công ty, doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức, cá nhân và chuyển giao công nghệ giữa các doanh nghiệp, đơn vị với các Khoa/ Phòng/ Viện/ TT trong Trường;

- Tổ chức vận động các nguồn tài trợ; tiếp nhận các nguồn tài trợ học bổng, từ các công ty, doanh nghiệp, cơ quan, cá nhân,...; phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng và tham gia điều hành Quỹ hỗ trợ sinh viên của Nhà trường

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

Các bài viết khác

(024) 6292 8282
(024) 6292 8282 089 983 3579